Duurzame inzetbaarheid               Samenwerken

Communicatie                   Omgaan met verschillen: kinderen
               STAP-dialoog                                 
   Cultuuromslag
     
                Human Dynamics                       3D-onderwijs
Professionele organisatie               
    Lerende organisatie
       
                     Werkplezier               Vitaliteitscan
     
             Qualitytime4jou                                        Mindfulness

 

3D Onderwijs®: omgaan met verschillen in het onderwijs

3D Onderwijs® (ontwikkeld door REE!BV) is ontwikkeld voor leerkrachten, docenten en begeleiders om in hun instructie, begeleiding  en toetsing te kunnen werken met drie grote verschillen in leerprocessen bij leerlingen, studenten en deelnemers. Uit deze leerprocessen  komen verschillende onderwijsbehoeften voort die zowel in het onderwijs als in begeleiding eisen stellen aan docenten en begeleiders. Bij instructie of colleges is het nodig af te stemmen op deze verschillende  leerbehoeften evenals in de fase van toetsing. Tijdens de fase van verwerking gaat het bij de begeleiding van studenten/deelnemers naast afstemming nog meer om ontwikkeling zodat het geleerde meer volledig en compleet gemaakt kan worden.  Daarmee wordt het dan ook op een 3D wijze toetsbaar en kunnen testen worden verrijkt door op drie verschillende intelligenties te toetsen.

In samenwerking met REE!BV biedt Inzicht in Zicht dit aan.

Zie voor meer informatie https://humandynamics.nl/3d-onderwijs/

 

Met logica kom je van A naar B, met verbeeldingskracht kom je overal! (Albert Einstein)