Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit

Alles wat aandacht krijgt groeit!

Duurzame inzetbaarheid               Samenwerken

Communicatie                   Omgaan met verschillen: kinderen
               STAP-dialoog                                 
   Cultuuromslag
     
                Human Dynamics                       3D-onderwijs
Professionele organisatie               
    Lerende organisatie
       
                     Werkplezier               Vitaliteitscan
     
             Qualitytime4jou                                        Mindfulness

 

Duurzame inzetbaarheid door vitaliteitonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het geven van aandacht aan medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid effect heeft. Dat  kan door gebruik te maken van de vitaliteitscan. Medewerkers vullen een vragenlijst in en ontvangen een rapportage waarin de beleving van hun vitaliteit duidelijk wordt. In een gesprek formuleren zij acties om hun vitaliteit te optimaliseren. Er wordt een beroep gedaan op het zelfsturend vermogen van de medewerker zodat hij/zij zelf de regie neemt over zijn/ haar duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Met het invullen van de vitaliteitscan krijg je inzicht in welke factoren een rol spelen in jouw vitaliteit.De vitaliteitscan is gebaseerd op onderzoek van W.B Schaufeli en definieert vitaliteit als "het vermogen om met plezier prestaties te leveren en om op constructieve wijze mee te veranderen met wat de (werk-)omgeving vraagt".  De vragenlijst onderscheidt 9 dimensies waaronder energie, welbevinden/ leefstijl. Als op deze twee dimensies een lagere score wordt behaald dan is er meestal iets aan de hand op een andere dimensie wat daar de oorzaak van is. Dan geven de scores op de aspecten als dynamiek, zingeving, richting, communicatie, competentie en flexibiliteit  aan dat er op een of meer van deze aspecten iets niet goed zit. Meer achtergrondinformatie.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2032376-burn-out-groeiend-probleem-onder-jonge-werknemers.html 26 april 2015

Duurzaamheid en vitaliteit in het onderwijs

Duurzame inzetbaarheid is binnen het onderwijs een actueel thema. Gedurende het schooljaar 2013/2014 zijn er 12 projecten gestart met subsidie van het Arbeidsmarktplatform PO. Binnen deze projecten wordt geëxperimenteerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Inzicht in Zicht is bij twee BOOR en PCS Leiden) van de 12 landelijke projecten betrokken. In beide projecten werken we met de vitaliteitscan (voorbeeldrapportage). Alle medewerkers van de betrokken scholen vullen de scan in, hebben een gesprek met een externe coach en formuleren hun voornemens. Het reflectieverslag dat wordt opgesteld na het gesprek over de vitaliteitrapportage wordt meegenomen in de jaarlijkse gesprekscyclus.

Terugrapportage vind ook op het niveau van de schoolorganisatie plaats. Met het team worden verbeterpunten op organisatieniveau geformuleerd. Het management maakt een plan om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te ondersteunen. Lees verder.

Duurzame inzetbaarheid & opleiden van een interne vitaliteitscoach

De projectaanpak van Inzicht in Zicht is ook gericht op het opleiden van een of meerdere interne vitaliteitcoaches binnen de eigen organisatie. Zij hebben een coachopleiding gevolgd en krijgen een dag opleiding in de achtergronden van de vitaliteitscan. Zij lopen mee met een traject op een of twee scholen en worden on-the-job getraind en gecoacht. Het resultaat is dat het schoolbestuur haar eigen duurzame inzetbaarheid kan waarborgen door haar eigen vitaliteitcoach in te zetten.

Workshop of voorlichting

Tijdens een workshop wordt voorlichting gegeven over de uitvoering van het vitaliteitsonderzoek.

Proefdraaien met de vitaliteitscan

Op experimentele basis kan met een kleine groep deelnemers ervaring opgedaan worden met de vitaliteitscan.

Subsidiemogelijkheden

Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor de ESF-voucherregeling.

Met logica kom je van A naar B, met verbeeldingskracht kom je overal! (Albert Einstein)