Mijn visie

Ik geloof in de kwaliteiten en talenten van mensen. Ik ben er van overtuigd dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid én de regie over zijn eigen leven kan nemen en van daaruit een bijdrage kan leveren aan een organisatie en aan de samenleving. Het is mijn vak om de juiste vragen te stellen. Ik help mensen en organisaties om in beweging te komen. Daar gebruik ik diverse methoden en instrumenten voor.Teamleden leren hun eigen regie te nemen en hun kwaliteiten en talenten optimaal in te zetten voor het teamresultaat. Mensen en organisaties die met mij werken worden zich bewuster van zichzelf, van hun talent en potentie en van hun vermogen om samenwerking te optimaliseren en om verschillen te overbruggen.

Met logica kom je van A naar B, met verbeeldingskracht kom je overal! (Albert Einstein)